Adwokat na odległość?

adwokat na odległość

Czy możliwym jest aby adwokat na odległość świadczył pomoc prawną?

Świat jest mały, nowoczesne technologie pozwalają na bardzo łatwą komunikację z dowolnego miejsca na świecie. Czy jednak możliwym jest, aby adwokat na odległość świadczył pomoc prawną? Wielu adwokatów korzysta z rozwiązań pozwalających na przesyłanie dokumentów i kontakt na odległość. Co prawda adwokat potrzebuje oryginalnych dokumentów, a w szczególności pełnomocnictwa.

Sprawa sądowa w Polsce a pobyt za granicą

Dowiadując się o tym, że w Polce została wytoczona sprawa sądowa można skorzystać z pomocy adwokata na odległość. Oprócz wszystkich okoliczności przemawiających za skorzystaniem z pomocy adwokata w jakiejkolwiek sprawie sądowej (o czym także i w artykule – Czy potrzebuję adwokata?) pojawia się problem… no właśnie… odległości. Oczywiście możliwym jest skontaktowanie się z sądem i proszenie o zmianę terminu rozprawy na termin, gdy akurat był zaplanowany przyjazd do Polski. Nie ma jednak żadnej gwarancji na uwzględnienie takiego wniosku. W myśl natomiast łacińskiej sentencji absens carens lub polskiego przysłowia „nieobecni nie mają racji” można ponieść surowe konsekwencje braku podjęcia właściwych czynności procesowych. W przepisach polskiego prawa procesowego istnieją też przepisy, które wskazują na możliwość uznania przez sąd twierdzeń jednej ze stron za prawdziwe, kiedy druga strona się nie ustosunkowała do tych twierdzeń. Pozostawienie sprawy do zakończenia bez aktywnego udziału jest zatem niewłaściwe i bardzo ryzykowne. Powstaje także pytanie – czy muszę się stawić w sądzie? (przeczytaj w artykule – Czy muszę się stawić w sądzie?). Zlecenie sprawy adwokatowi wydaje się być świetnym rozwiązaniem.

Zlecenie sprawy adwokatowi

Pierwszą czynnością jaką można zrobić w takiej sytuacji jest zorientowanie się, który adwokat na odległość świadczy pomoc prawną i który byłby najlepszym wyborem do danej sprawy (pewne uwagi w tym zakresie zawarte są w artykule – Jak wybrać adwokata?). Po dokonaniu wyboru koniecznym jest skontaktowanie się z kancelarią adwokacką i przedstawienie sprawy. Przesłanie dokumentów w formie fotografii lub skan na e-mail pozwoli na wstępne zapoznanie się ze sprawą. Oryginały dokumentów, jak i samo pełnomocnictwo, mogą być przesłane listownie lub dostarczone inną drogą. Zlecenie sprawy adwokatowi na odległość także jest możliwe a każda kancelaria może mieć inną praktykę w tym zakresie. Uzyskanie innych potrzebnych dokumentów w Polsce jest możliwe przy pomocy adwokata. Przykładowo, gdy w sprawie potrzebny jest akt stanu cywilnego – np. akt urodzenia – adwokat może na podstawie pełnomocnictwa wystąpić do kierownika stanu cywilnego o sporządzenie i doręczenie takiego dokumentu adwokatowi.

Czy toczy się przeciwko mnie sprawa w sądzie?

Często zdarza się, że wiadomość o tym, że toczy się sprawa w Polsce jest niepewna. Czasem wynika to z konfliktu pomiędzy stronami i ogólnie sformułowanej informacji przez jedną ze stron np. „pozew już złożony…” (szerzej o tym w artykule – Nie dostałem wezwania z sądu). W takiej sytuacji można podjąć działania w celu ustalenia, czy sprawa się faktycznie toczy. Adwokat może na podstawie pełnomocnictwa zapoznać się z aktami sprawy, wykonać fotografie dokumentów znajdujących się w aktach (np. pozwu, wniosku lub aktu oskarżenia). Ustalenie wstępnych informacji może się odbyć telefonicznie – kontaktując się z Biurem Obsługi Interesanta w danym sądzie. Należy ustalić sygnaturę akt sprawy i ogólne informacje, tj. czego sprawa dotyczy, kiedy wszczęto sprawę, czy wysłano dokumenty i na jaki adres oraz czy ustalono termin rozprawy. Możliwe, że spotkamy się z odmową udzielenia części z ww. informacji, ale najważniejszym jest ustalenie sygnatury sprawy. Sygnatura jest bowiem potrzebna do zamówienia akt w czytelni sądu.

Czy adwokat może załatwić sprawę w sądzie bez mojej obecności?

Przyjazd z zza granicy w określonym przez sąd terminie może być znacznie utrudnione. Niestety zazwyczaj pobyt za granicą wynika z podejmowanej tam pracy i różnych innych obowiązków. Może być też tak, że w wyznaczonym przez sąd terminie rozprawy został zaplanowany długo wyczekiwany zagraniczny urlop, ważna uroczystość rodzinna lub delegacja, których przełożenie nie jest możliwe. Często całą sprawę można przeprowadzić bez obecności strony. Przykładowo Kancelaria Adwokacka Stachniałek Socha w ostatnim czasie przeprowadziła całe postepowanie o podział majątku bez obecności klientki w Polsce (klientka mieszka w USA), całej sprawy alimentacyjnej klienta pracującego w Szwecji, czy postępowania spadkowego klientów mieszkających w Niemczech. Może się jednak zdążyć tak, że obecność Klienta jest konieczna dla dobra sprawy – wówczas adwokat poinformuje o takiej konieczności i ryzykach jakie mogą wynikać z braku obecności. Czasem nie tylko odległość jest problemem, ale i różnego rodzaju obowiązki (np. zawodowe, rodzinne, związane z wiekiem lub chorobami). Przyczyną rozważania stawiennictwa w sądzie może być także silny stres związany z samą rozprawą – kontaktem z sądem lub stroną przeciwną (więcej w artykule Czy muszę się stawić w sądzie?).

Czy zlecając sprawę adwokatowi na odległość będę wiedział co się dzieje w sprawie?

Każda kancelaria ma własne metody informowania Klienta o przebiegu sprawy. Brak kontaktu i odległość może rodzić niepokój. Powszechnie dostępne drogi komunikacji – komunikatory lub poczta email pozwalają na przesyłanie skanów dokumentów. Możliwe jest także udostępnienie dostępu do całych akt sprawy z dowolnego miejsca na świecie. Takie udogodnienia oferują nowoczesne oprogramowania obsługi kancelarii używane przez dynamicznie rozwijające się kancelarie. Prawdą jest bowiem, że w dzisiejszym świecie sprawność komunikowania się i otwartości na nowe technologie, które gwarantują całkowite bezpieczeństwo, jest bardzo ważne.

Jak się komunikować z adwokatem?

Każda kancelaria ma swoje metody kontaktowania się z klientami na odległość. W dzisiejszym świecie dostępnych jest bardzo wiele sposobów komunikowania się na odległość. Najpowszechniejszymi sposobami komunikacji są komunikatory, poczta e-mail i oczywiście telefon. Część kancelarii korzysta także z nowoczesnych programów do obsługi spraw Klientów Kancelarii. Adwokat na odległość – przy pomocy różnych narzędzi – może przesyłać Klientowi zdjęcia lub skany pisanych i otrzymywanych pism, opinii i dowodów. Nowoczesne programy do obsługi kancelarii pozwalają natomiast na stały zdalny wgląd przez Klienta Kancelarii do akt sprawy.

Podsumowanie

Zlecenie sprawy adwokatowi na odległość jest możliwe. Nowoczesne technologie powodują to, że nie ma istotnego znaczenia to, czy Klient mieszka w tym samym mieście, czy na innym kontynencie. Najważniejszym jest wybranie narzędzi umożliwiających łatwą i w pełni bezpieczną komunikację pomiędzy klientem i adwokatem.

Adwokat Lubawa
Call Now ButtonZADZWOŃ