Co może zrobić adwokat?

Zastanawiając się nad zwróceniem się do adwokata o udzielenie pomocy prawnej w danym problemie możemy mieć wątpliwości – czy adwokat będzie właściwą osobą do np. jedynie udzielenia porady lub sporządzenia danego pisma. Być może sami nie do końca wiemy jakie są nasze oczekiwania i jaką formę pomocy wybrać. Dla wyjaśnienia tego zagadnienia można wskazać zasadnicze formu udzielania pomocy prawnej przez adwokata.

Porada – skonfrontowanie informacji wyczytanych w internecie lub usłyszanych od znajomych

Porada prawna zasadniczo ma na celu dostarczenie Klientowi wiedzy w zakresie problemu prawnego. Trzeba mieć świadomość, że problem prawny Klienta zapewne był już skonforntowany z informacjami zamieszczonymi w sieci internet. Klienci czasem konsultują sprawę z osobami, które nie są prawnikami, ale miały już stycznośc z sądem, a być może przechodziły już proces sądowy w podobnym zakresie spraw. Dużą zaletą skorzystania z porady prawnej jest zweryfikowanie tych informacji. O ile zdarzyć się może, że informacje zamieszczone w internecie są nieaktualne (z uwagi na stale zmieniające się przepisy lub orzecznictwo), tak dość powszechnym jest problem z właściwą wykładnią tych przepisów i ich praktycznym stosowaniem. Przykładem może być problem z rozumieniem przepisu art. 994 k.c., który dotyczy czasu doliczania daroziwn uczynionych przez spadkodawcę do zachowku. Spotkać można się z sytuacją, gdy osoba czytająca ten przepis może wnioskować, że po 10 latach taka darowizna nie jest już istotna dla zachowku podczas, gdy upływ czasu nie ma znaczenia dla darowizn dokonanych na rzecz rodzeństwa uprawnionego do zachowku. Jest to wyłącznie jeden z setek zdarzeń, które występują. Podbnie rzecz się ma jesli chodzi o wiadomości uzyskane od osób, które miały już pewne doświadczenia z sądem. Trzeba podkreślić, że kazda sprawa ma swoje indywidualne okoliczności, sprawa może być rozpoznawana przez inny sąd lub nawet innego sędziego w tym samym sądzie, a orzecznictwo i interpretacje przepisów ulegają nieustannym zmianom. Porada może zatem zaoszczędzić nie tylko rozczarowania, ale i czasu oraz pieniędzy. Trzeba też wskazać, że w wielu przypadkach udzielenie porady jest wystarczające dla rozwiązania problemy lub odpowiedniemu ukierunkowaniu działań.

Skosultowanie sprawy – będącej w toku

W praktyce spotkać można przypadki, gdy wczesne skonsultowanie sprawy całkowicie odwraca myślenie Klienta o sprawie i wówczas odczuwa się największą korzyść z takiej konsulatacji. Niestety mozna też spotkać przypadki, gdy albo jest za późno na odrwacanie biegu zdarzeń (postępowanie zostało już przeprowadzone, albo podjeło się niewłaściwe działanie). Przykładem takiego niewłaściwego działania, ktore mogło wydawać się dobre dla sprawy, jest ulegnięcie i zawarcie ugody w sprawie o zapłatę, gdy zobowiązanie nie mogło być skutecznie dochodzone w sądzie. Ugoda taka stanowi natomiast następnie podstawę do łatwego zasądzenia zapłaty.

Sporządzenie pisma

W Polsce – co do zasady – reprezentacja przez adwokata nie jest warunkiem formalnym (wyjątki dotyczą postępowań przed Sądem Najwyższym). W sprawach, w któniektórych sprawach nie jest niezbędna reprezentacja

Przygotowanie się do rozprawy

Kompleksowa reprezentacja

Kwestie procesowe:

formułowanie twierdzeń, które są istotnie z punktu widzenia przepisów prawa i są zrozumiałe dla sądu. Czasem można spotkać się z twierdzeniami strony , która nie jest reprezentowana, ktore to twierdzenia są podnoszone w dobrej wierze, ale całkowicie przekreślające szanse na wygranie sprawy.

formułowanie dowodów

formułowanie pism we właściwych terminach

przesłuchiwanie świadków, stron i bieglych sądowych

zajmowanie stanowiska na rozprawie w toku jej przebiegu

Kwestie materialne:

odpowiednia reakcja procesowa w zależności od rokowań sprawy ma wpływ na rozkład kosztów procesu

koszty procesu , w skład których wchodzi wynagrodzenie pełnomocnika według przepisów rozporządzenia – w wypadku spraw z dużą szansą powodzenia wygranej lub w odniesieniu do spraw z szansą na cześciowe wygranie

Kwestie pozamaterialne:

duży stres nie tylko

Call Now ButtonZADZWOŃ