Ile kosztuje adwokat?

Naturalnym jest, że rozważając skorzystanie z jakiejkolwiek usługi interesuje nas cena. Chcemy wiedzieć ile kosztuje dana usługa i czy nas po prostu stać na taką usługę. Najlepszym wydaje się zapoznanie z cennikiem, jednak nie sposób odnaleźć takich cenników wśród adwokatów. Taki stan rzeczy wynika z Kodeksu Etyki Adwokackiej ( § 23a ust. 3. litera m), który zakazuje adwokatowi publicznego podawania cennika swoich usług. Adwokat może wskazać stawki wynagrodzenia lub metodę obliczania wynagrodzenia, ale dopiero na pytanie klienta.

CENNIK ADWOKATA

Pomimo tego, że adwokat nie może upubliczniać cen swoich usług, to jednak może posiadać taki cennik. Trudno bowiem sobie wyobrazić, ażeby ceny usług były przyjmowane w sposób dowolny. W ocenie Kancelarii Adwokackiej Stachniałek Socha bardzo ważnym jest, ażeby Klient znał cenę usługi i kwestia rozliczeń nie budziła żadnych wątpliwości. Kancelaria dba o to, żeby Klient czuł się komfortowo w każdym zakresie udzielanej pomocy prawnej, w tym także aby Klient nie miał wątpliwości w zakresie ceny, czy obawiał się zaskoczenia ceną za dodatkowe czynności w sprawie.

JAK WYGLĄDA CENNIK ADWOKATA

Z uwagi na fakt, że cenniki adwokatów nie są publiczne, to wskazać można jak wygląda cennik Kancelarii Adwokackiej Stachniałek Socha. Cennik ten złożony jest ze stawki podstawowej, tj. ryczałtu, który powinien zakończyć sprawę, a także stawki godzinowej i ryczałtowo-godzinowej, która pojawia się w odniesieniu do czynności, które wynikły dopiero w toku sprawy. Taki cennik pozwana Klientowi Kancelarii wiedzieć, ile będzie kosztowała usługa, a także z jakimi wydatkami można się liczyć jeśli pojawią się dodatkowe czynności. Cennik ten uwzględnia:

RYCZAŁT ZA CZYNNOŚCI PEWNE W SPRAWIE

Ryczał za czynności pewne w sprawie. Są to czynności, które na etapie wszczynania sprawy, lub wstępowania do toczącej się już sprawy, na pewno wystąpią. Przykładowo składając pozew o rozwód, pewnym jest, że w ramach usługi oferuje się:

 • spotkanie wstępne – w celu omówienia stanu sprawy, możliwych kierunków działania, ustalenie koniecznych dowodów i koniecznych informacji,
 • spotkanie w celu przygotowania ostatecznego stanowiska, dowodów i informacji,
 • sporządzenie pozwu,
 • skonsultowanie pozwu i wprowadzenie ewentualnych zmian – przed wysłaniem do Sądu,
 • spotkanie przed rozprawą – w celu przygotowania się do tego, jak sprawa może przebiegać,
 • udział adwokata na rozprawie przed Sądem.

Takie działania objęte są stawką ryczałtu, zatem Klient wie, jaka jest cena w sytuacji, gdy sprawa przebiega w standardowy sposób.

STAWKA GODZINOWA LUB RYCZAŁTOWO-GODZINOWA ZA CZYNNOŚCI, KTÓRE POJAWIŁY SIĘ W TOKU SPRAWY

Stawka godzinowa lub ryczałtowo-godzinowa za czynności, które pojawiły się w sprawie. Drugim składnikiem ceny jest stawka godzinowa za czynności, które okażą się konieczne do wykonania – poza powyższymi lub usługami, które Klient chciałby dodatkowo. Przykładowo, gdy okaże się, że strona przeciwna napisała odpowiedź na pozew, w której zawarte są rozmaite żądania i to poparte nieprawdziwymi twierdzeniami lub oskarżeniami, to adwokat informuje Klienta o konieczności sporządzenia dodatkowego pisma i zakładanej ilości czasu, potrzebnej do przygotowania takiego pisma. Jeśli Klient decyduje się na złożenie takiego kolejnego pisma z wyjaśnieniem sprawy i kolejnymi dowodami, to taka czynność jest liczona przez adwokata z Kancelarii, według stawki godzinowej. Wiele kancelarii korzysta z dedykowanych programów lub aplikacji do liczenia czasu prawa adwokata przy wykonywaniu danej czynności i tworzony jest raport takich działań. Podobnie jeśli Klient boryka się z różnymi myślami i wątpliwościami odnośnie kolejnej rozprawy lub, gdy pojawiły się nowe sytuacje dotyczące sprawy – wówczas Klient może korzystać z dodatkowych konsultacji, zlecić napisanie kolejnych pism itp. Stosowanie stawki ryczałtowo-godzinowej występuje np. w sytuacji, gdy z różnych przyczyn wyznaczona została kolejna rozprawa. Wówczas przyjmowana jest stawka ryczałtu za kolejną rozprawę, która obejmuje godzinę rozprawy i przygotowanie się do rozprawy z Klientem. Kolejne godziny trwania rozprawy są liczone według stawki czasu (w tym wypadku akurat Kancelaria przewiduje stawki za 30 minut – dla pełnej kontroli przez Klienta).

UMOWA I RAPORTY CZYNNOŚCI ORAZ GODZIN PRACY

Wskazać można, że jeśli chodzi o Kancelarię Adwokacką Stachniałek Socha, wszystkie ceny, składniki są wskazane w umowie z Klientem, a dokonane czynności są raportowane. Kancelaria korzysta z dedykowanych dla Kancelarii adwokackich profesjonalnych programów do opisywania czynności, liczenia czasu pracy i raportowania czynności w sprawie.

ILE KOSZTUJE ADWOKAT DO SPRAWY ROZWODOWEJ

Odpowiadając przykładowo na pytanie – le kosztuje usługa adwokata w sprawie o rozwód, należy ustalić:

 • czy rozwód miałby nastąpić bez orzekania o winie, czy też wina na zostać orzeczona,
 • czy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci,
 • jaka ma być wysokość alimentów,
 • z kim dzieci mają zamieszkiwać,
 • czy władza rodzicielska jednego z rodziców ma być ograniczona lub ma zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej,
 • jak ma zostać ukształtowany sposób kontaktowania się rodzica z dziećmi,
 • czy ma zostać ustalony sposób korzystania ze wspólnej nieruchomości mieszkalnej.

Na podstawie powyższych informacji przedstawiana jest cena ryczałtowa usługi oraz stawki godzinowe i ryczałtowo-godzinowe. W odpowiedzi Klient wie ile będzie kosztowała sprawa i jakie wydatki mogą się pojawić. Jeśli Klient oczekuje na obecnym etapie wyłącznie porady w sprawie (zakres jak wskazany powyżej przy spotkaniu wstępnym), to jest ona rozliczana, a w razie późniejszego zdecydowania się na prowadzenie sprawy przez adwokata Kancelarii, cena zapłacona za poradę jest odliczana i zaliczana na poczet ceny prowadzenia sprawy.

Co warto podkreślić – Kancelaria Adwokacka Stachniałek Socha informuje, że spotkanie z adwokatem w Kancelarii, w celu wyceny usługi, jest całkowicie bezpłatne. Spotkanie to trwa zazwyczaj nie więcej niż 15 minut, a Klient uzyskuje pełną wiedzę o cenie usługi dostosowanej do sprawy Klienta.

Korzystając z pomocy Kancelarii otrzymujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego. Najprostszą drogą do uzyskania informacji i rozwiania swoich wątpliwości jest skontaktowanie się z Kancelarią i umówienie się na spotkanie, w celu wyceny sprawy, uzyskania porady lub zlecenia prowadzenia sprawy.

Call Now ButtonZADZWOŃ