Jak przebiega spotkanie z adwokatem?

Dla wielu osób nie tylko sam problem prawny jest stresujący. Po podjęciu decyzji o skorzystaniu z pomocy adwokata także i takie spotkanie może budzić niepokój. Nie może to dziwić, gdyż spotkanie takie zasadniczo polega na tym, że przedstawiamy innej osobie problem z którym się borykamy, a nierzadko jest to problem dla nas intymny lub taki, z którym nie chcemy się dzielić. Wobec tego, że każdy adwokat może preferować inny sposób przeprowadzania spotkania, poniżej przedstawiany jest standardowy sposób przebiegu spotkania z adwokatem z Kancelarii Adwokackiej Stachniałek Socha.

Umówienie spotkania z adwokatem

Dążąc do spotkania się z adwokatem można obrać różne drogi. Można po prostu przyjść do Kancelarii. Można zadzwonić w celu ustalenia terminu spotkania. Można także wysłać e-mail do Kancelarii w celu wskazania terminu spotkania. Wskazać trzeba, że zdecydowanie najlepszym sposobem jest kontakt telefoniczny. Przychodząc bowiem do Kancelarii bez wcześniejszej zapowiedzi może się okazać, że adwokat ma zaplanowane w tym czasie inne czynności (spotkania, sporządzenie pism procesowych lub jest na rozprawie w sądzie). Sporządzając wiadomość e-mail także trzeba się liczyć z tym, że odpowiedź może nastąpić z opóźnieniem wywołanym niemożnością niezwłocznego odpisania. Ustalając natomiast termin spotkania telefonicznie wchodzi się w kontakt z adwokatem i z pewnością jest to najłatwiejsza droga do ustalenia dogodnego terminu. Dzwoniąc adwokat zapewne ustali zasadnicze kwestie, choćby bardzo ogólnie, niemniej może to już na tym etapie wprowadzić pewne ułatwienia (np. jakie dokumenty lub informacje będą potrzebne).

Wstępne ustalenie zakresu spotkania

Po wzajemnym przedstawieniu się, można ustalić jest to jaki miałby być zakres spotkania. Możliwym jest:

  • zapytanie o wycenę sprawy – co jest bezpłatne
  • porada prawna lub konsultacja
  • przyjęcie sprawy do prowadzenia
  • sporządzenie określonego pisma lub umowy

Ważnym jest, aby wstępnie było wiadomym jaki może być zakres spotkania, gdyż adwokat musi zarezerwować wystarczająco dużo czasu, ażeby był komfort czasowy dla każdej ze stron. Ważnym jest też wiedza o tym ile spotkanie może kosztować – o czym więcej w artykule ile kosztuje adwokat?

Przeprowadzenie właściwej rozmowy

Na wstępnie trzeba silnie podkreślić, że adwokata obowiązuje „tajemnica adwokacka”, która jest chroniona prawem. Można też wskazać, że adwokaci spotykają się z rozmaitymi sytuacjami i są doświadczeni, więc absolutnie nie należy się spodziewać tego, że nasz problem zostanie poddany pochopnej ocenie przez adwokata. Ocena przedstawianej adwokatowi sprawy jest dokonywana wyłącznie w zakresie obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa, interpretacji i dostępnych w sprawie dowodów. Adwokat nie skupia się zatem na przedstawianym problemie jako przypadkowy odbiorca, ale koncentruje się na osadzeniu przedstawianego zagadnienia w realiach prawnych. Trzeba zatem podkreślić, że obawy związane ze skrępowaniem przedstawienia danego problemu adwokatowi należy odrazu odrzucić. Adwokat nie będzie bowiem utożsamiał się z przedstawioną sytuacją, ale poszukiwać będzie najlepszych rozwiązań. W ogólnym spojrzeniu można powiedzieć, że wiedza, doświadczenie i właśnie analityczne (a nie emocjonalne) podejście adwokata do sprawy są najważniejszymi czynnikami dla których ustanawia się adwokata w sprawie. Dodatkowo wspomniana już tajemnica adwokacka dopełnia całość.

Rozmowa z adwokatem zasadniczo polega na zapoznaniu się z ogółem sytuacji, który następnie jest konkretyzowany. Adwokat poszukuje bowiem w pierwszej kolejności zasadniczych podstaw prawnych, w którym można osadzić sprawę, aby następnie rozważać kwestie problematyczne – bardziej szczegółowe. Dokonując analizy wymieniane są informacje o stanie sprawy i istniejących dowodach. Analiza zagadnienia jest prezentowana na spotkaniu lub może wymagać pogłębienia informacji od Klienta np. odszukanie dokumentów, które mogą mieć istotne znaczenie. Ostatecznie celem jest bowiem przedstawienie rozwiązań sprawy, możliwych kierunków działania i rozwianie wątpliwości Klienta. Przygotowanie dokumentów i informacji

Na spotkaniu zostaje także ustalone jakie dowody są dla sprawy ważne. Możliwym jest zatem, że w tracie spotkania zostanie sporządzona przez adwokata lista wymaganych dokumentów. W takcie spotkania może także brakować pewnych informacji. Przykładowo w sprawie o rozliczenie nakładów lub o alimenty, adwokat wyjaśni w jaki sposób i co ująć w zastawieniu wydatków, które trzeba przygotować. Nie jest zatem najważniejszym to, aby przed spotkaniem z adwokatem samemu poszukiwać wszystkich informacji, gdyż może się okazać, że te starania nie były konieczne, albo i tak wymagają uzupełnienia.

4. Podsumowanie spotkania

W podsumowującej części spotkania z adwokatem zostaje ustalone, czy pozostają pytania i wątpliwości. Zostaje także ustalone jakie są kierunki działania oraz jaką drogę komunikacji przyjmuje się na przyszłość w razie ewentualnego powstania wątpliwości u Klienta.

5. Rozliczenie

Sposób rozliczenia się z adwokatem przebiega według wzajemnych ustaleń i z uwzględnieniem kwestii o których więcej w artykule Ile kosztuje adwokat?

Adwokaci Kancelarii Adwokackiej Stachniałek Socha zdają sobie sprawę, że problem prawny nie tylko jest zagadnieniem odnoszącym się do fachowej wiedzy. Zrozumiałym jest, że problem prawny łączy się z emocjami wynikającymi z niepokoju, a spotkanie w Kancelarii ma na celu możliwe wyjaśnienie kwestii budzących tenże niepokój.

Adwokat Lubawa
Call Now ButtonZADZWOŃ