Jak wybrać adwokata?

Jak w każdym zawodzie, nie sposób znać szczegółowo wszystkie zagadnienia, występujące w pracy danego fachowca. Zwracając się o pomoc w danej sprawie zrozumiałym jest, że oczekujemy tego, aby osoba która miała wykonać daną usługę dobrze znała zagadnienia w powierzonej sprawie lub miała wykształconą metodykę pracy w indywidualnym przypadku. Nie inaczej jest jeśli myślimy o wyborze adwokata. Z jednej bowiem strony ważnym jest to, aby usługa była osiągalna finansowo, zaś z drugiej strony szukamy jak najlepszego fachowca w danym zakresie.

Specjalizacje

Adwokaci nie mają zawężanych możliwości jeśli chodzi o możliwy zakres prowadzonych spraw. Innymi słowy nie jest wymaganym to aby adwokat mógł prowadzić sprawy spadkowe musiał określić ten zakres spraw jako własną specjalizację i nie mógł już przyjmować innych spraw np. gospodarczych lub karnych. Oczywiście wiedza merytoryczna z ww. zakresów jest badana w trakcie odbywanej aplikacji, egzaminów i egzaminu końcowego, a następnie wzbogacana w ramach obowiązkowych szkoleń. Zrozumiałym jest natomiast, że zakres dziedzin regulowanych przez prawo jest tak wielki, że nie sposób opanować w pełni wszystkich tych zakresów. Adwokaci mają to na uwadze. Należy bowiem zauważyć, że nie tylko Klient patrzy na to zagadnienie w ten sposób, ale także i adwokatowi może zależeć ażeby Klienci wiedzieli, że zajmuje się on określnym zakresem zagadnień prawnych. Wynika to bowiem z tego faktu, że prowadzenie sprawy, w której trzeba wzbogacać wiedzę może być niecelowe.

Doświadczenie

Właśnie to z doświadczenia wynika, że Klient czuje się znaczniej spokojniej, gdy wie, że powierza sprawę adwokatowi, który ma doświadczenie w podobnych sprawach do zleconej. Jest to zrozumiałe. Można przy tym wskazać, że podobne odczucia ma także i adwokat. Przyjmując bowiem sprawę, w której posiadło się doświadczenie i można spojrzeć na bardziej zaawansowany stopień szczegółowości, adwokat także czuje się komfortowo. Oczywiście występują przypadki, które są nietypowe i znalezienie adwokata, który reprezentował już w bardzo podobnej sprawie jest w zasadzie niemożliwe. Co może się wydawać zaskakujące wielu adwokatów wręcz czeka, na sprawę która właśnie jest nietypowa, ale zasadnicze zagadnienia takiej sprawy były już przedmiotem doświadczeń w innych – co prawdą odmiennych sprawach – ale z takich, których czerpać można pewne analogiczne rozwiązania. Tym sposobem można przejść do kreatywności adwokata.

Kreatywność

Praca adwokata zasadniczo oparta jest o ciężką pracę, zdobywaną wiedzę i doświadczenie. Znaczną część pracy adwokata można określić mianem rzemieślniczego kunsztu. Niemniej można także zwrócić uwagę na zdolność kreacji przez adwokata, przez którą można rozumieć twórcze podejście do sprawy. Nie rzadko bowiem osiągnięcie pewnego celu może wymagać podjęcia uprzednio innych czynności prawnych, które ukształtują dopiero sytuację Klienta w przyszłym procesie. Oczywiście takie działania wymagają wiedzy i doświadczenia w zasadniczej sprawie.

Cena usług adwokata

Normalnym czynnikiem, który bierze się pod uwagę przy wyborze adwokata jest konkurencyjność cenowa. Zważyć przy tym trzeba, że adwokatów obowiązują pewne regulacje w tym zakresie. Chodzi bowiem o przepisy dotyczące stawek minimalnych za czynności adwokatów. Wynagrodzenie adwokata nie może być także w całości zależne od wyniku sprawy tj. opierać się wyłącznie na tzw. procencie od wygranej (success fee). Biorąc pod uwagę ten aspekt trzeba jednak mieć na uwadze, że cena za usługę zależy w dużej mierze od ilości czasu pracy jaki zostanie przeznaczony dla sprawy. Zasięgając zatem informacji o cenie za prowadzenie danej sprawy należy zdawać sobie sprawę, że cena dotyczy określonych czynności, które są przewidywane, ale nie sposób oczekiwać, że w razie konieczności dokonania innych jeszcze czynności podana kwota będzie je obejmowała. Dlatego też warto już na wstępie znać zasady rozliczania się za wykonaną pracę (więcej o tym temacie w artykule: Ile kosztuje adwokat?). Warto też poznać własne oczekiwania wobec adwokata.

Nasze oczekiwania wobec adwokata

Wszystkie powyższe kwestie należy ostatecznie odnieść do naszych oczekiwań od adwokata. Być może rozważając zlecenie sprawy adwokatowi nie zastanawiamy się nad tym, albo sami nie wiemy czego można się spodziewać. Być może pierwsze myśli ukierunkowane są wyłącznie w ogólnym pojęciu na „uzyskanie pomocy”. Dopiero później, tj. po kontakcie z adwokatem, wyjaśnieniu sprawy i dowiedzeniu się „na czym się stoi” łatwiej jest nam zadawać bardziej szczegółowe pytania, kontaktować się z adwokatem, poddawać pod rozwagę adwokata różne pomysły, dowody, czy informacje. Jest to naturalny i bardzo dobry objaw, gdyż oznacza, że czujemy się znacznie pewniej w sprawie i z roli bezradnej osoby w sprawie przybieramy postawę aktywnego uczestnika. Oczekiwania wobec adwokata mogą zatem ewoluować i warto jest wiedzieć jak będzie w takim wypadku przebiegała współpraca z adwokatem. Mianowicie chodzi o to w jakiej formie można się kontaktować, kiedy spotykać i jakie wynagrodzenie obejmuje takie czynności. Z doświadczenia bowiem wynika, że najlepszą współpracę cechuje transparentność i wzajemne zrozumienie.

Dla uzupełnienia artykułu można odesłać do linków poszczególnych adwokatów Kancelarii Adwokackiej Stachniałek Socha, w celu zapoznania się z sylwetkami i zakresem prowadzonych spraw:

Adwokat Lubawa
Call Now ButtonZADZWOŃ